sábado, 7 de febrero de 2009

palabr@taKaixo!
Momentu honetan Palabr@ta aldizkariaren bloga sortzeko lanean ari gara, berehala prest egotea espero dugu.

¡Hola!
En estos momentos trabajamos para crear el blog de la revista Palabr@ta, esperamos que comience a funcionar cuanto antes.

PALABR@TA Nahas-mahas. iz. Nahastea, nahaspila; loturarik gabeko gauzen nahasketa. Ez ditzagun geure buruak engainatu. Hau ez da nahas-mahas bat, baizik eta saio bat batzuen eta bertzeen testuak ahalik eta modurik ordenatuenean biltzeko eta burugaberen batek aldizkari izendapena eman dion orri sorta batera ekartzeko asmoa duena. Beraz, has gaitezen gauzak beren izenez izendatzen. Elezaharrak dioenez, eskola-aldizkariak fotokopietan ematen diren paper ziztrin eta moldegabeak baino ez omen dira. Baina, burtsaren gainbeheraren, hipoteken krisi famatuaren eta Etxe Zurian egonen den aldaketaren ondotik, hona, ezbairik gabe, egunotako gertakizunik aipagarriena: hainbat uste ustel kolpetik deuseztatuko dituen aldizkari berri honen sorrera. PALABR@TA da... batez ere Lizarraldea Institutuko ikasleek sorturiko aldizkaria, zenbait kolaborazio irregularretan oinarritzen dena (izan ere, batzuek azken momentuan igorri dituzte lanak, bertze batzuk gogogabetu eta bidean gelditu dira, eta badira baita modu hertsagarrian idazten dutenak ere, eta jakina horrek guztiak aldizkariaren egituran zein edukian aldaketak ekartzen ditu. Finean, idazketa lanetan ari den ikasle taldea da. Borondatez. Edo, menturaz, irakasleren batek hartaratua. PALABR@TA dira... Aldizkariaren zuzendaritzan eta ekoizpenean hainbat lagun gara: jaso ditugun lanak koordinatzen aritu diren Bigarren Batxilergoko zenbait ikasle eta hainbat departamentutako irakasleak (Euskara, Historia, Ingelesa eta Gaztelania), zenbaki honen maketagile eta diseinatzailea izan den Jon Juarezekin baterake. Hona gure helburuak. Lehena eta garrantzitsuena, gutienezko maiztasuna izanen duen kalitatezko aldizkari bat egitea. Bigarrena, erakutsi ahal izatea ezen hitzaren indarra, testua edota literatura bera ez direla soilik eremu teorikoak edota artista guti batzuen plazer-iturria, baizik eta arkatzaren eta paperaren arteko dantza horretan ere bizi direla. Hirugarrena, zer erranik ez, adierazpenerako esparrua sortzea, ikasleek zein irakasleek beren pentsamendua itxuratu dezaten. Azkenik, kontzertu, antzerki zein bertzelako ikuskizunetan doan sartzeko aukera izatea ( ez da berriketa, halakoetara joateko irrikitan gaude, eta eskatzeagatik ez dugu deus galduko, ezta?). PALABR@TAk zera dio… Institutuan ahalmen handiko artista aunitz daude (inork dudarik egiten al du?). Eta, ahal dugun neurrian, laguntza eskaini nahiko genieke gutienezko kalitatea duten baina oraino argiratu gabe dauden lanen egileei. PALABR@TA bizirik dago… Gure aldizkarian mota askotako lanak elkartu dira. Hortaz, ez dugu uste elkarri trabarik eginen diotenik. Beti egonen da bertze PALABR@TA bat... Kolaboratzaile gehiago behar ditugu, laster hasiko baikara hurrengo alea prestatzen. Bitartean, zuen laguntzaren eta partaidetzaren zain gaude: aunitzetan denbora luzea eta ahalegin handia behar dira halako proeiktuek aurrera egin dezaten (gaiak hautatu, lanak egin, irakurri, zuzendu, testuak eta irudiak antolatu, maketatu, eta abar). Laburbilduz, Nola sortu da PALABR@TA ? Ez baitakigu. Nola eginen du aitzina? Pentsatze hutsak ikaratzen gaitu. Baina gogoan izan behar duguna da aldizkari honi esker "idazle ero oro" bildu ahal izanen ditugula. Zure esku dago. PALABR@TA Miscelánea f. (del lat. Miscellanea, mezcla). Mezcla de cosas inconexas: miscelánea literaria. (SINÓN. V. Colección). No nos engañemos. Esto no es una miscelánea, sino el intento de aunar de un modo ordenado, dentro de lo posible, los textos entusiastas de algunos y los reivindicativos de otros en un conjunto de hojas atadas que algún o alguna descerebrada ha dado en llamar revista. Por lo tanto, comencemos a llamar a las cosas por su nombre. Cuenta la leyenda que los fanzines o periódicos de instituto son una cosa fotocopiada y muy cutre. Sin embargo, después de la caída bursátil, la famosa crisis hipotecaria, la inminente salida de Bush de la Casa Blanca y la llegada de Obama al poder, he aquí el acontecimiento más relevante de estos últimos tiempos: el nacimiento de esta nueva revista que hará caer de golpe unas cuantas convenciones. PALABR@TA es… Una revista creada principalmente por el alumnado del IES Tierra-Estella y basada en un número irregular de colaboraciones (ya que muchos se apuntan a última hora, otros se desaniman, mientras que otras personas escriben de manera casi compulsiva, algo que provoca que, diariamente, la revista varíe en estructura y contenido). Es decir, un grupo de estudiantes escribiendo. Por voluntad propia (o puede que por intercesión de algún profesor o profesora). PALABR@TA son… En la dirección y producción de la revista somos unos y unas cuantas: varios alumnos y alumnas de Segundo de Bachillerato del instituto que coordinan las obras que nos llegan y varios profesores y profesoras de varios departamentos (Euskera, Historia, Inglés y Lengua), junto con Jon Juárez, diseñador de este número. Queremos alcanzar… Varios objetivos. El primero, y más importante de todos, el hecho de publicar una revista de calidad con una cierta periodicidad. El segundo, el demostrar que el poder de la palabra, el texto, la literatura, no son ámbitos teóricos, reservados, relegados a aquellas personas inspiradas por las musas, sino que residen en la danza dibujada entre el lápiz y el papel. El tercero, por supuesto, el crear un espacio de expresión, en el que tanto alumnos como profesores den forma a su pensamiento. Por último, la posibilidad de conseguir que nos dejen entrar a conciertos, representaciones teatrales y todo tipo de celebraciones de una manera altruista y totalmente gratuita (esto último no es broma, de hecho, estamos deseosos/as, por pedir, que no quede). PALABR@TA dice… El instituto está repleto de autores/artistas con una gran capacidad (¿acaso alguien lo duda?). Tenemos la voluntad de promocionar con una base de calidad, en la medida de lo posible, a gente que no ha publicado aún. PALABR@TA está viva… Nuestra revista engloba obras del todo diferentes, así que no creemos que se perjudiquen unas a otras. Siempre habrá una nueva PALABR@TA.... Deseamos ampliar el número de colaboradores/as, ya que en breve nos pondremos a producir el siguiente número. Mientras tanto, aguardamos vuestra ayuda y participación, ya que a menudo cuesta mucho tiempo y esfuerzo (decidir los temas a tratar, creación, lectura de las obras, corrección, segunda redacción, revisión conjunta, organización de los textos y dibujos, maquetación…) que este tipo de proyectos salgan adelante. En resumen… ¿Cómo ha nacido PALABR@TA? No lo sabemos. ¿Cómo saldrá adelante? UFFF… miedo nos da pensarlo. Pero tenemos en cuenta que lo importante es aunar a todos estos vándalos literarios bajo esta excusa llamada PALABR@TA.. Queda en tu mano ser uno o una de ellos.

No hay comentarios: